Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni web áruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket (a továbbiakban ÁSZF) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben annak minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve, ezzel együtt az abban foglaltakat tudomásul veszi.

A web áruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a jelen okiratban megjelölt kapcsolattartó áll rendelkezésére!

I.  A Szolgáltató

A www.magnetdent.hu online áruházat a MAGNET DENT Kft. üzemelteti (továbbiakban: mint “Szolgáltató”).
A Szolgáltató cégneve: MAGNET DENT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A Szolgáltató rövidített neve: MAGNET DENT Kft.
A Szolgáltató székhelye: 1088 Budapest Bródy Sándor utca 30/a II/16/a
A kibocsátó cégbíróság: Fővárosi Cégbíróság
A szolgáltató cégjegyzékszáma: Cg 01-09- 936450/4
A szolgáltató adószáma: 226227603-2-42
A szolgáltató közösségi adószáma: hu 22627603
A Szolgáltató statisztikai számjele: 22627603-4618-113-01
Bankszámlaszám: CIB Bank 10700567-22492607-5110005
A jelen szerződés nyelve: magyar
Elektronikus ügyfélszolgálat: info@magnetdent.hu
Telefonos ügyfélszolgálat: 06-1-782-9145 Hétköznap: 10-15 óráig

I/1. Árak

A weboldalon szereplő árak Forintban értendőek, tartalmazzák a weboldal megjelenésekor hatályos törvények szerinti 27%-os ÁFA-t. Az árak a Szolgáltató egyoldalú  a Vevőkkel is közölt módosításáig érvényesek, amely alapján fenntartjuk az időközbeni árváltoztatás jogát. Erről Vevőinket legkésőbb a megrendelés visszaigazolásakor tájékoztatjuk. Az árváltoztatás időpontjáig leadott megrendelésekre az addig érvényben volt árjegyzék árai az irányaóak.

II. A szolgáltatás igénybevétele

1. A Magnet Dent webáruházban történő vásárlás elektronikus úton történik, interneten keresztül a www.magnetdent.hu webcímen. A webáruházon keresztül történő rendelések esetén tudjuk a webáruház felületén feltüntetett kedvezményeket érvényesíteni. Telefonon, faxon, e-mailben, levélben vagy személyesen a MAGNET DENT Kft-nél leadott megrendelések esetén a Vevőkre a webáruházban feltüntetett kedvezmények nem érvényesek.

2. A rendelés elküldése a webáruház felületén regisztrációhoz kötött. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére. A rendelés leadása előtt a felhasználónak lehetősége van a regisztráláskor megadott adatok módosítására.

3. A Magnet Dent webáruházban történő vásárlás feltétele a Vevő érvényes regisztrációja. A regisztrációval a Vevő egyidejűleg elismeri azt is, hogy a jelen ÁSZF-t teljes egészében ismeri, annak rendelkezésit maradéktalanul megismerte, és azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el, az abban foglaltakat teljes egészében tudomásul vette.

4. A rendelés visszaigazolása minősül rendelésnek. A Szolgáltató és a Vevő között a megrendelés fenti módon történő realizálásával egyidejűleg írásban szerződés jön létre, amelyet a Szolgáltató elektronikus rendszerében köteles tárolni.

5. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a Vevőt erről tájékoztatja, helyette hasonló terméket javasol a Vevőnek, vagy az eredetileg megrendelt termékre várakozási időt közöl.

6. A webáruház felületén történő megrendelés esetében a Vevő a Szolgáltatótól mind házhozszállítást, mind személyes átvételt megjelölhet.

7. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a jogszabály szerint előírt ÁFA-t, (a fizetendő teljes vételára az adott árunak bruttó összegben kerül feltüntetésre) azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját, amely külön megfizetendő díjtételt képez. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra a Szolgáltató részéről!

8. A Web-áruházban NINCS minimális vásárlási összeg meghatározva a Vevők részére.

9. Több jogcímű vásárlási kedvezmény egyidejű fennállása esetén egyszerre csak egy –a legnagyobb mértékű – vásárlási kedvezmény érvényesíthető a Vevő részéről.

10. A megrendelt és kisszállított termékek mindaddig a Magnet Dent Kft tulajdonában maradnak ameddig a számlán feltüntetettek szerint a vételár és az egyéb költségek (szállítási díj) teljes egészében kifizetésre nem kerültek a Vevő részéről. A Szolgáltató jogfenntartással él a ki nem fizetett termékeknek a vevő által történt jogellenes felhasználása és továbbadása esetén a szükséges polgári-, és büntető eljárások megindítása tekintetében.

11. A webáruházban található speciális fogászati termékeket és eszközöket kizárólag professzionális felhasználóknak áll módunkban kiadni.A szájápolási termékeket és egyéb a mindennapokban használatos terméket (pohár, védőkesztyű stb.) magán személyek is megvásárolhatják.
Amennyiben ezzel kapcsolatban bármilyen további kérdése merülne fel hívjon minket bizalommal!

12. Az áru a számla teljes értékének kiegyenlítésig a Magnet Dent Kft. tulajdonát képezi, annak akár részleges felhasználása esetén is a megrendelő a teljes tétel kiegyenlítésére köteles.

III. A Vevő elállási joga a szerződéstől

A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó jogszabályi hátteret a 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól tartalmazza.

Elállási/Felmondási jog – Vevői tájékoztató
Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: (Magnet Dent Kft. 1088 Budapest Bródy Sándor utca 30/A II/16/A).
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/ felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.)
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A sértetlen terméket a számlával vagy annak másolatával, saját költségén Ön köteles elállás esetén a Szolgáltató postacímére visszaküldeni: 1088 Budapest Bródy Sándor utca 30/a II/16/a. A fenti feltételek teljesülése esetén a Szolgáltató a visszaérkezést követő 30 napon belül a visszavételi költséggel csökkentett vételárat köteles visszafizetni Önnek.

Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

Ön nem gyakorolhatja az elállási/felmondási jogát, ha a termék kézhezvételét követően a termék csomagolását felbontotta.

Amennyiben a kiszállítása a terméknek ingyenesen vagy kedvezményesen történt, abban az esetben elállás esetén a Vevőnek meg kell térítenie a webáruház felületén a rendelés leadásakor érvényben volt szállítási költséget, valamint a kedvezményes költség esetén a költségkülönbözetet.

IV Áruvisszaküldéi jog elállás vagy felmondás nélkül csere vagy vételár jóváírás igényével

Az általunk szállított árura a Vevőt – az áruátvételt követő 14 napon belül – visszaküldési jog illeti meg. Amennyiben a Vevő 14 napon belül – sértetlen és bontatlan csomagolásban, az áruhoz mellékelt visszáru jegyet kitöltve, a visszaküldés okát megnevezve – visszaküldi az árut, a Vevő kívánságának megfelelően kicseréljük, vagy a vételárat jóváírjuk.

Visszaküldési cím:
Magnet Dent Kft
1085 Budapest, Stáhly u.5
Munkanapokon 9-14 között

Abban az esetben, ha a terméket a Vevő használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen Szolgáltató részére visszajuttatni, a Szolgáltató nem vállalja a termék visszavásárlását. A fenti esetben a vevő csak úgy jogosult elállási jogának a gyakorlására, hogy a Szolgáltató a vételárat nem köteles visszatéríteni a részére.

V. A megrendelés módosításának szabályai:

A Megrendelő a megrendelését 3 napon belül, illetve mindaddig módosíthatja a megrendelését, amíg a megrendelt termék(ek) számlázása, leszállítása nem történt meg. A Magnet Dent Kft. azonban egyoldalúan jogosult a módosítási igény elutasítására, ha az áru beszerzése iránt már a Megrendelő igénye alapján – hitelt érdelmlő módon bizonyíthatóan – intézkedett, s annak stornírozása számára üzleti, vagy más veszteséget, kárt okoz. Megrendelő ez esetben módosítási igényét “a megrendelés lemondására” változtathatja, vállalva annak jogkövetkezményeit.

Megrendelés lemondása:Megrendelő jogosult a megrendelt árut – annak leszállítása előtt- részben, vagy teljes egészében lemondani. Tudomásul veszi azonban, hogy a Magnet Dent Kft. a lemondott árumennyiség bruttó árának 20 %-át a megrendelő elállása alapján jogosult kiszámlázni a Vevő részére, mégpedig kártérítés jogcímén. Az utánvéttel megküldött áru esetében – ha az a megrendelő részéről nem kerül átvételre – az utánvét költsége külön érvényesíthető.

A Megrendelő a jelen dokumentum elfogadásával feltétlenül és vissazvonhatatlanul tudomásul veszi, hogy a fenti, lemondásal a Ptk. 6 §. által szabályozott biztatási kárfelelőssége áll fenn a Magnet Dent Kft-vel szemben.

VI. Szavatosság és jótállás

A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 45/2014. (II. 26.) Korm.rendeletben foglaltak az irányadóak.
A Szállító jótállási felelősséget vállal azért, hogy az általa vagy igényben vett alvállalkozója által a jelen ÁSZF érvényessége és hatálya alatt a Vevőnek kiszállított termék a megrendelés alapján létrejött szerződésben meghatározott tulajdonságokkal rendelkezik.
A Szállító kötelezettséget vállal azért, hogy szavatossági és jótállási kötelezettségeit igény bejelentése esetén a jelen ÁSZF és a jogszabályban foglaltaknak megfelelően teljesíti.
A Szállító a továbbiakban jótállási kötelezettséget vállal arra, hogy az általa forgalmazott termékek  rendeltetésszerű használatra alkalmasak, valamint mentesek minden olyan gyártási, tervezési, anyagbeli és kivitelezési hibáktól, amely hibák a Szállító bármely cselekedetéből, magatartásából vagy mulasztásából erednek.

Garancia

A Magnet Dent Kft általa szállított termékekre a törvény által előírt garanciális időt biztosítja. Amennyiben a termék gyártója hosszabb garanciális időt vállal, úgy ezt a hosszabb garanciális időt biztosítjuk a Vevőinknek

VI./ 1. Kellékszavatosság – Vevői tájékoztató
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Magbnet Dent Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő..5, de legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Magbet Dent Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

VI/2. Termékszavatosság – Vevői tájékoztató

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

VII. Hibás árucikk

Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt a Szolgáltató díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincsen mód, a vásárló választása szerint árengedményt kaphat, vagy elállhat a vásárlástól vagy egy hasonló árkategóriában lévő termékre kérheti az átvett áru cseréjét a Szolgáltatótól. Műszaki termékek esetében erre az átvételtől számított 8 napon belül van lehetőség, ezt követően a garanciális szervizhez kell a Vevőnek fordulnia.

VII. Adatok pontossága

A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadók. A weboldalon lévő termékleírások, nem minősülnek részletes terméktájékoztatónak, a megrendelt termék kézhezvételét követően és a felhasználás előtt, a Vevő köteles gondosan áttanulmányozni a csomagoláson található tájékoztatót, használati utasítást!

VIII. A Vevő felhasználói felelőssége

A Vevő teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra kerül a webáruház felületén. A fentiekre tekintettel a Vevő fokozott kötelezettsége, hogy gondoskodjon jelszava megfelelő titokban tartásáról.
A Vevőt a felhasználói jelszavával kapcsolatban felelősség nem terheli, ha a jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez.
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

IX.. Rendelés menete

A rendeléshez először jelentkezzen be a webáruházunkba (amennyiben még nem regisztrált, a BEJELENTKEZÉS gombra kattintva teheti meg)
A megvásárolni kívánt terméket keresse meg a termék listából majd helyezze a kosárba.
A kosárba helyezés a zöld hátterű KOSÁRBA- gomb megnyomásával történhet. Minden kosárba tétel esetén, egy új ablakban a kosár tartalma jelenik meg. Ebben az ablakban adhatja meg, hogy az adott termékből hány darabot rendel, a darabszám beírásával amelyet a FRISSÍT gombbal erősít meg. Amennyiben nem szeretné megrendelni a terméket az ELTÁVOLÍT felíratva kattintva törölheti a kosárból.
További termék megrendeléséhez válasza ki az adott terméket és rákattintva a KOSÁR gombra , a kosár tartalma jelenik meg ahol megadhatja a darabszámot.
A PÉNZTÁR gomb megnyomásával tovább léphet a SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓKHOZ.
A SZÁLLÍTÁSI CÍM-nél automatikusan megjelenik a regisztrációkor megadott cím. Amennyiben szeretne másik szállítási címet megadni a CÍM CSERÉJE gombra kattintva ezt megteheti. A beírt adatok megadása után kattintson a TOVÁBB gombra, így visszakerül a SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK oldalhoz. (a regisztrációkor megadott illetve az új szállítási címet a rendszer tárolja, így legközelebbi rendelésénél nem kell ezt újra beírni, csak ki kell választani a CÍM CSERÉJE gomb megnyomásával)
A SZÁLLÍTÁSI MÓD alatt válassza ki hogyan szeretné a terméket kézhez kapni. Választhat személyes átvételt üzletünkben (a személyes átvétel szünetel 2015. január 14-től határozatlan ideig) vagy kiszállítást GLS futár szolgálattal.
A szállítási mód kiválasztása után a TOVÁBB gombra kattintva a FIZETÉSI INFORMÁCIÓK oldalra jut, ahol kiválaszthatja a FIZETÉSI MÓD-ot.

A fizetés történhet :

Utánvéttel a futárnál

Előre utalással

Átutalással (CSAK TÖRZSVÁSÁRLOKNAK)

TOVÁBB gombra kattintva a RENDELÉS MEGERŐSÍTÉSE ablak jelenik meg.
FONTOS!!!!
Az itt látható adatokat (szállítási cím, átvételi mód, megrendelt termékek, számlázási cím, fizetési mód)kérjük jól ellenőrizze, azok helyességéért felelőséget nem vállalunk. Az itt szerepelő információk alapján fogjuk a termékeket Önnek eljuttatni.
Minden adatot módosíthat a MÓDOSÍTÁS gomb megnyomásával.
Megrendelését a MEGRENDELEM gomb megnyomásával véglegesíti.
A megrendeléséről visszaigazoló e-mail-t küldünk.

XI. Szállítási illetve személyes átvételi idő

A szállítási idő a rendelés feladását követően maximum 2-3 munkanap. Törekszünk a lehető leggyorsabban szállítani a terméket. Az adott napon megrendelt termék 24 órán belül általában már úton van. Ez azt jelenti, hogy 48 óra alatt a legtöbb csomagunk kézhez ér. Amennyiben ennél később kapja meg a terméket, úgy elnézését kérjük. Hétvégén és ünnepnapokon nem szállítunk. Amennyiben egy termék nincsen raktáron, a 2-3 munkanapos kiszállítást nem tudjuk garantálni, így ilyen esetben ügyfélszolgálatunk fel hívja Önt egyeztetés céljából.

A termék(ek) megrendelése után a Megrendelő visszaigazoló e-mailt kap a megrendeléséről, amelyet egy kiszállításról szóló vagy személyes átvétel időpontját visszaigazoló elektronikus levél követ a Magnet Dent Kft. ügyintézőjétől.

Személyes átvétel (a személyes átvétel szünetel 2015. január 14-től határozatlan ideig) esetén minden esetben küldünk Önnek egy áru átvételéről szóló e-mailt, amely tartalmazza, hogy az árut mely naptól veheti át irodánkban. Személyes átvételre 5 munkanap áll rendelkezésére a Megrendelőnek. Amennyiben nem veszi át a megrendelt termékeket 5 munkanapon belül és ennek alapos indokát nem közli a Magnet Dent Kft-vel (esetleg külföldön van és csak később tud érte jönni) abban az esetben a megrendelés lemondása (ÁSzFIII/11) rendelkezések kerülnek automatikusan alkalmazásra az Eladó részéről. Ebben az esetben a Megrendelő vállalja a megrendelés lemondásának jogkövetkezményeit.

XII. A megrendelt termék házhoz szállítási díja

A megrendelés fizetendő végösszege a visszaigazoló levél alapján minden költséget (bruttó fizetendő ár, szállítási költség és utánvét esetén az utánvét díját is )tartalmaz. A számlát a csomaggal együtt kapja kézhez. A Vevő köteles kézhezvétel előtt a kézbesítő jelenlétében a csomagot megvizsgálni, annak sérülése esetén a kézbesítőtől kérni jegyzőkönyv felvételét, és a csomag átvételét megtagadni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Magnet Dent Kft. mint Szolgáltató nem fogad el!

Minimális rendelési érték nincs. Bruttó 50.000 Ft feletti egyszeri rendelési érték felett a szállítási költséget átvállaljuk. Ez alatt az érték alatt bruttó 2.730 Ft szállítási és csomagolási általányt számítunk fel.
Költségmentes minden utánszállítás, függetlenül az eredeti rendelés értékétől.

Amennyiben a Vevő utávéttel kéri a szolgáltatást az alábbi díj télteleket köteles a Szolgáltatónak megfizetni

Utánvét

20 000 Ft-ig  725 Ft
50 000 Ft-ig 903 Ft
100 000 Ft-ig 1 008 Ft
150 000 Ft-ig 1 292 Ft
499 999 Ft-ig a beszedett érték 0,9 %-a

XII. Adatkezelés

A webáruház használata során a Szolgáltató a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki harmadik személy részére, kivéve abban az esetben amennyiben az az alvállalkozója Pl: Futárszolgáltat, a megrendelés kézbesítéséhez szükséges.

Szintén kiadásra köteles a Szolgáltató a személyes adatok tekintetében, ha azokat hivatalból vagy kérelemre eljáró hatóság kéri tőle.
A Magnet Dent webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). A fenti adatokat a Szolgáltató kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére.

A regisztrált Felhasználóknak a Szolgáltató hírleveleket küld. Amennyiben nem szeretne hírleveleket kapni a Vevő, azt ebben az esetben haladéktalanul jeleznie kell elektronikus levélben a Szolgáltatónak.
Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti a Vevő az info@magnetdent.hu e-mail címen.

XIV. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató rendszere a Vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet, amelyek nem kapcsolhatóak össze a Vevők által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A Szolgáltató jogosult a Vevőknek hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni.

A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Vevők által a regisztrációkor megadott adatok valósak illetve helytállóak e.

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

A Szolgáltató fenntartja azt a jogát, hogy a már visszaigazolt megrendeléseket részben vagy teljes egészében visszautasítsa. Részben történő teljesítésre kizárólag a Vevővel történő egyeztetést követően kerülhet sor!

A Vevők megrendeléseit az GLS futárszolgálat teljesíti. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. Amennyiben ebben az időszakban nem tartózkodik a  Vevő otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címetmegadni. Az át nem vett csomagok szállítási költségét a Vevőre terhelheti a Szolgáltató.

A Szolgáltató magára és általa üzemeltetett webáruházakra nézve követendőnek tekinti a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.

Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik, az info@magnetdent.hu e-mail címen.

A weboldal részben vagy egészben történő felhasználása kizárólag a Magnet Dent Kft engedélyével történhet.

Az esetleges elírásokért, nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.

XV. Záró rendelkezések:

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv (2013. Évi V. tv.) a 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével a Vevő elfogadja a Magnet Dent webáruház (MAGNET DENT Kft.) általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

Felelősség kizárása az internetes általános információk tekintetében:
A Magnet Dent webáruház egy internetes áruház, a honlapon található információk a gyártók, forgalmazók, szállítók valamint publikus lexikonok, szakkönyvek és folyóiratok információi – ezek tartalmáért áruházunk felelősséget nem vállal.
A Magnet Dent Kft nem foglalkozik tanácsadással, gyógyítással, problémamegoldással. Minden esetben figyelmesen olvassa el a termék csomagolásán lévő illetve a termékhez mellékelt tájékoztatót!

Jogvita esetén a Magnet Dent Kft. székhelye szerinti illetékes Bíróság bír a Pp. (1952. évi III. Tv. A polágri perrendtartásról) kizárólagos hatáskörrel és illetékességgel.

Technikai információk
A webáruház készítője és üzemeltetője: Magnet Dent Kft.
Technikai kérdésekkel és problémákkal kapcsolatban írjon az info@magnetdent.hu e-mail címre.
Az árukészlettel kapcsolatos változtatás, valamint az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Iratkozzon fel hírleveleinkre!

Hírlevélben értesítést kapnak a havi egy bónusznapról, amikor valamelyik termék árát levisszük még 5%-al.
Negyedévente küldünk egy egyszeri vásárlásnál beváltható kedvezménykupont.
Háromhavonta az (20 fő) aki legtöbbet vásárol, ajándékot kap.